CHỢT NHỚ

Thương chút tình xưa cũ Bởi thăng trầm, chứ ai phụ tình ai Thương hoài giọt nắng chiều phai Lung linh đậu ráng cuối ngày mùa đông Tình đã nhạt nhưng lòng khắc khoải Như mây trời bay mãi nghìn năm Người theo dấu tích hương trầm Tìm trong ảo ảnh chút đằm thắm xưa