Đêm Trăng Nhớ Quê Nhà

Cử đầu vọng minh nguyệt Đê đầu tư cố hương Lý Bạch

Ngước nhìn trăng sáng long lanh Gục đầu nhớ nước mông mênh nỗi buồn Đêm sâu ngồi vọng cố hương Trên cao trăng lạnh nhớ thương nghìn trùng Xót xa tiếng gọi tao phùng Xôn xao nhịp đập lạ lùng trong tim Hăm bốn năm - mấy nghìn đêm Bao đêm rượu nhạt trước thềm trăng soi Tiếc mình uổng một đời thôi Thời gian nghiệt ngã, ngọn roi vô tình