Người ta xầm xì, bàn qua tán lại
"giữa anh và em như có ẩn tình"
Rằng trong thơ văn hai đứa chúng mình
Hay thổ lộ những điều không tiện nói

Chuyện vu vơ của những người rảnh rổi
Dư thì giờ thêu dệt chuyện người ta
Chuyện đùa cho vui, đối lại đối qua
Vẫn nhan nhãn khắp trên trời dưới đất

Họ phân tích, nói dài dài, như thật
Rồi thư riêng, gọi điện thoại thăm dò
Anh phì cười, họ bảo chối quanh co
Thiệt ấm ức... oan gia ơi ông địa

Có một lần anh tức mình anh phịa
"tui thương nàng từ gặp gỡ xuân qua"
Em ơi em, anh chỉ phịa thôi nha
Nhưng khi nói lại thấy lòng xao xuyến

Em đừng trách anh nhận bừa, đặt chuyện
Nghĩ cho cùng... hay ta thử yêu nhau
Yêu... khơi khơi có mất mát chi đâu
Vì mỗi đứa một phương trời cách biệt

Khoan đừng giận anh, cho anh hỏi thiệt
"Có khi nào em nghĩ tới... yêu anh?"

HAY TA THỬ YÊU NHAU