Vẫy Tay Từ Biệt Vệ Giang

tặng cho những con dân hai bên bờ Sông Vệ Có chút nắng vàng lung linh ngoài ngõ Như tuổi thơ để lại bên cầu Vệ Giang nước chảy về đâu Nhớ chăng mấy giọt tình sầu năm xưa Cúi đầu đếm, trong mưa, từng bước Giữa phố buồn tiếng nhạc đong đưa Người đi dầu dãi nắng mưa Nhớ chăng phố cũ, hương thừa Vệ Giang Vùng kỷ niệm vàng son còn đó Cả một trời tiếc nhớ khôn nguôi Người ơ hạnh phúc, niềm vui Dù mong manh cũng một đời cưu mang Vẫy tay từ biệt Vệ Giang Xa rồi tuổi mộng vô vàn luyến thương