Ưng Bình Thúc Giạ Thị
Bảo Ðại thối vị

Nỏ tiếc không thương cái bệ rồng
Ngự xe cờ đỏ đến Thăng Long
Trải qua non nước nhìn quanh rạng
Ngảnh lại lâu đài bỏ trống không
Gió tạc cành thu chim ngái tổ
Trăng soi cửa cấm mhện giăng mùng
Có ai vô Nội cho mình hỏi
Thần tử còn lưu lại mấy ông


* Ưng Bình là tên, hiệu là Thúc Giạ Thị , sinh năm 1877 . Ðỗ Cử Nhân Hán Học năm 1909. Làm Ký Lục năm 1904, lần lượt thăng Tri Phủ, Bố chánh, Phủ Doãn , Thượng thư Trí sự và về hưu năm 1933. Ông mất ngày 4/4/1961 tại thôn Vỹ Dạ. Tác phẩm : Ðời Thúc Giạ (1960) .