Cảm xc

Xun Diệu


Lm thi sĩ , nghĩa l ru với gi
Mơ theo trăng, v vơ vẩn cng my,
Để linh hồn rng buộc bởi mun dy,
Hay chia sẻ bởi trăm tnh yu mến.

Đy l qun tha hồ mun khch đến;
Đy l bnh thu hợp tr mun hương;
Đy l vườn chim nhả hạt mười phương,
Hoa mật ngọt chen giao cng tri độc....

Đi giếng mắt đ chứa trời vạn hộc;
Đi bờ tai no ngăn cản thanh m :
Của vu vơ nghe mi tiếng ku thầm ...
Của xanh thắm thấy lun mu ni sẽ...
Tay ấp ngực d xem triều mu lệ,
Nghn tri tim mang trong một tri tim
Để hiểu vo giọng suối với lời chim,
Tiếng mưa khc, lời reo tia nắng động.

Khng c cnh nhưng vẫn thm bay bổng;
Đi trong sn m nhớ chuyện trn trời:
Trt ngn năm trong một pht chơi vơi ;
Ngắm phong cảnh giữa hai bề l cỏ ...

- Ti chỉ l một cy kim b nhỏ,
M vạn vật l mun đ nam chm;
Nếu hương đm say dậy với trăng rằm,
Sao lại trch người thơ tnh lơi lả