Lư Đông A
Chính Khí Việt
Một ngày lạnh nước người không tri kỷ,
Ta vỗ án hét thành ca chính khí.
Đông thê thê như gió thổi u hồn,
Thấu buốt tận ḷng người trong cốt tủỵ

Ḷng sống chết buồn vui bừng nổi dậy,
Thoát lăm le như giục người chọn lấy,
Năm ngàn năm làn máu nóng dạt dào,
Sóng lớp lớp rượu ba tuần thuở ấy

Tiếng vang vang như thần kêu quỷ hét,
Trời ngập ngập như quân khiêu tướng thét
Gọi quá khứ vị lai những u hồn
Muôn ngh́n đời linh thiêng không sống chết.

Nước Mê Linh trăng thu c̣n vằng vặc,
Sông Bạch Đằng sóng vỗ thuyền cắc cắc.
Non Chi Lăng gió cuốn rừng cung đao
Đồng Đống Đa xương người phơi man mác.

Buổi Sát Thát chàm vai thề đầu mất,
Ngày B́nh Ngô nổi cờ không khuất tất.
Khi Cần Vương nhổ mặt lũ gian hùng,
Lúc cứu quốc ṿng bôn lao uất uất.

Thà làm ma nước Nam không vua Bắc,
Đầu chẳng c̣n quyết không đường cắt tóc.
Lửa đốt ḿnh không phụ nợ non sông,
Dây thắt cổ cho tṛn trung xă tắc.* Lý Ðông A tên thật Nguyễn Hữu Thanh, sinh ngày 3 tháng 1 năm 1921, tại làng Yên Ðổ, Bình Lục, Hà Nam. Tốt nghiệp Sơ Học Yếu Lược Pháp Tiếp tục học chữ Nho với cụ đồ Ðạo. Vào chùa Yên Tử và bắt đầu xây dựng chủ thuyết Duy Dân lấy tên hiệu là Lý Ðông A có ý nghĩa biểu tượng thời đại phục hưng dân tộc như thơì đại Lý Trần. Ðông A theo chữ nho ghép lại thành chữ Trần. Năm 1942 bắt đầu viết “Ðại Việt Duy Dân Quốc Sách Thảo Án Toàn Pho”, thành lập Ðảng Ðại Việt Duy Dân. Thành lập chiến khu Nga My và Hoà Bình. Năm 1946, Nga My và Hoà Bình thất thủ trước vũ lực của Cộng Sản Việt Nam. Lý Ðông A biệt tích. Lúc đó ông mới 25 tuổi. Trong thời gian 1954-1975, các tác phẩm của Lý Ðông A đều bị cấm lưu hành tại cả hai miền Nam Bắc. Các tác phẩm : Huyết Hoa tâm sự cách mạng , Ðạo Trường ngâm thơ yêu nước ,Việt Sử Thông Luận ...