Thi Thụy Vy
Dạ khc hương yu

Anh qua trước ng mấy lần
Ngi nh c nhạc mờ dần trong sương
Mỗi chiều chồng chất vết thương
Nặng nề lầm lũi cổng tường nh em
Mi hương dạ l thn quen
Tưởng chừng hương tc dng huyền người yu
Tương tư thương đậm thương nhiều
Chn ti qua đ bao chiều dở dang
Để nghe đau khổ tiếng đn
Bn trong cnh cổng thời gian lắng ngừng
Đn ai tấu khc phế hưng
Đn ai lệ nhỏ rưng rưng vắn di
Tiếng tơ tiếng nấc thoảng bay
Theo hương dạ l hồn ai nhập hồn.
* Thái Thụy Vy tên thật Ðỗ Khoa Luật , sinh ngày 29 tháng 10 năm 1940 tại Bình Trước, Biên Hòa . Hiện định cư tại Hoa Kỳ. Thi phẩm đã xuất bản : Nụ Hôn Loài Lan Tím Dại ( 1992) , Vũ Ðiệu Loài Lan Tím Hoang ( 1994) , Mặt Trời, Lá Và Em ( 1996) , Âm Sắc Thời Gian ( 1999) ...