Phan Thanh Phước
m tần
Canh trăng sương dẫn phiền về
Buồn thao thức vọng bốn bề nghim lu
Sn m ngậm bng cy sầu
Liễu nghing tc rũ trước lầu gi se
ịch rầu giọng kp l th
Thơ ai khuya lạnh ng đề tương tư
Nến hao lệ ứa từ từ
Ngẩn ngơ tựa gối nng như mất hồn


* Phan Thanh Phước sinh năm 1916 mất ngày 4/7/1947, dòng dõi Phan Thanh Giản. Ông làm thừa phái cho chánh phủ Nam Triều