Đi Bờ

Quang DũngThương nhớ ơ hờ , thương nhớ ai
Sng xa từng lớp lớp mưa di
Mắt kia em c sầu c quạnh
Khi chớm heo về một sớm mai

Rt mướt ma sau chừng sắp ngự
Bn ny em c nhớ bn kia
Giăng giăng mưa bụi qua phng tuyến
Quạnh vắng chiều sng lạnh bến tề

Khi thuốc xanh dng khơi lối xưa
m đm sng y lạnh đi bờ
Thong hiện em về trong đy cốc
Ni cười như chuyện một đm mơ

Xa qu rồi em người mỗi ngả
Bn ny đất nước nhớ thương nhau
Em đi o mỏng bung hờn tủi
Dng lệ thơ ngy c dạt do ?
* Quang Dũng tên thật Bùi Ðình Diệm, sinh năm 1929 tại Phượng Trì , Ðan Phượng (Sơn Tây cũ) . Mất ngày 13 tháng 10 năm 1988 tại Hà Nội . Tác phẩm: Bài Ca Sông Hồng ,
Rừng Biển Quê Hương ,Mây Ðầu Ô .