Thẩm Thệ Hà
Giận dỗi

Hôm nao anh muốn thử lòng em
Nên bỏ ra về lúc nửa đêm
Gió lạnh trăng quê buồn não quá
Hiểu làm sao đặng kẻ yêu em

Có thế mà em giận dỗi rồi
Sao mà nhõng nhẽo thế, em tôi ?
Em buồn trong lúc bao tươi sáng
Nhỏ xuống đời em những nụ cười

Anh hỏi rằng : "Yêu ?" . Em bảo :"Yêu !"
Thế là em đã dối anh nhiều
Thôi thì mặc đấy em hờn dỗi
Lòng thuở nào phai một dáng kiều

Em anh đi đã mấy hôm nay
Anh nhớ làm sao ! Khắc khoải hoài
Còn ảnh còn hoa anh để đó
Hình như hoa, ảnh nhớ thương ai

Dẫu biết chiều nay mộng lỡ làng
Người yêu anh đã bước sang ngang
Chiều nay gió vỡ, anh buồn lắm
Hết một đường chim buộc gió ngàn

Anh biết tình em : đóa mộng đầu ;
Xa anh, em có ngậm ngùi đâu !
Vì anh phạm tội yêu nhiều quá
Nên tránh làm sao khỏi thảm sầu

* Thẩm Thệ Hà tên thật Tạ Thành Kỉnh , sinh năm 1923 tại Trãng Bàng Tây Ninh . Giáo chức , hiện sống tại Sài Gòn . Tác phẩm đã xuất bản : Vó Ngựa Cầu Thu (tiểu thuyết , 1949) , Gió Biên Thùy (tiểu thuyết , 1949)...