Ðông Xuyên
Hạt cát sông Thao

Mây một sắc, đen ngòm núi Nã,
Sóng từng cồn, trắng xóa sông Thao
Mưa tầm tả, gió ào ào
Non sông mưa gió, xiết bao động lòng !

Một hạt cát nằm trong đáy nước
Nhìn Cao Sâu xuôi ngược thẩn thơ
Mưa mưa, gió gió, mịt mờ
Bao giờ trời đẹp, bao giờ nước trong ?
Nước vẩn quá ! Trời không thấy cát
Và biết đâu những hạt có vàng ?
Hằng hà sa số muôn vàn
Theo chiều lăn lóc... theo làn phiêu lưu ...
Gió có gió, hiu hiu tí nhé !
Mưa thì mưa, mưa khẽ lăn tăn !
Cho sông nước đục trong dần,
Cho lòng cát tỏ với tầng Cao Xanh !
Giờ tinh khiết một mình ta biết
Hạt cát vàng nằm mép lòng sông
Mưa mưa, gió gió mịt mùng
Bao giờ trời đẹp, nước trong, hỡi trời ?

Mây tiếp tục kéo dài lên núi
Gió càng to, sóng nổi càng cao,
Mưa tầm tả, gió ào ào
Non sông mưa gió, xiết bao động lòng


*Ðông Xuyên tên thật là Nguyễn Gia Trụ sinh ngày 30 -10 -1906 tại Hà Ðông. Năm 1929 làm thư ký Sở Quan Thuế .Ông bắt đầu làm thơ từ năm 19 tuổi và đăng thơ trên An Nam tạp chí, Nam Phong , Phụ Nữ Tân Văn, Bách Khoa , Văn Ðàn , Phổ Thông. Thi phẩm: Mấy vần thơ (1936), Thuyền Thơ (1958) .