Tn Nữ Tr Mi
Ht ru tnh cuối


ơi ! ưa vng đưa tnh
Ta đưa kỷ niệm xuống ghềnh ln non
ưa đi trăm trận bo dồn
ưa về một nỗi bồn chồn nắng hanh
Tnh xa ht để ru tnh
Cho trăng rụng hết những rằm cch chia
M đong nước mắt đầm đa
Con ve lột xc những h du ca
ưa tnh đưa vng ...ơi !
ưa người đi mi bỏ ta giữa đời .