Ý-YÊN

Màu Xanh Cho Quê Hương

Hãy mang về nữa, chim lành
Hãy tha về nữa một cành ô-liu
Trong cơn đau xót trăm chiều
Chờ xem nước đã xuống nhiều hay chưa?

Chim ơi theo gió ngàn đưa
Xin một lần hỏi: sáng chưa, quê mình?
Cho đời qua kiếp phiêu linh
Tìm về trong một bình minh khải hoàn
Chim ơi, vỗ cánh lên, ngoan
Hãy đưa mầm sống tới khoang tàu này
Một tàn lá, một cành cây
Ngắt đi và chắp cánh ngay trao về

Cho ta trên biển não nề
Trong cơn hồng thủy tứ bề nguy nan
Cho ta biết giữa nhân gian
Còn quê ta đó khuất ngàn nương dâu

Nghĩa Lộ. 1976

* Bút hiệu: Ý-Yên. Tên gọi: Phan tấn Mỹ. Sinh quán: Xuân Châu, Xuân Trường, Nam Định. Chết ngày 23/4/2015 tại San Jose (Hoa Kỳ)
Lính chiến trong chiến trường Xuân Lộc, tháng Tư 1975
Trước 1975: cộng tác với trang Thơ-và-Thi-nhân trên Tự Do ( Vũ hoàng Chương); trên Bách Khoa, và các trang báo Lính.
Tại hải ngoại, cộng tác với Cơ Sở Thi Văn Cội Nguồn (1997); Thi tâp Thắp lửa Vào Thơ ( 2001); Thơ Miền Nam trong thời chiến (Thư Án Quán. Trần Hoài Thư.2007).