Ny em người xa vắng
Ny em người em nhỏ
Ny em người yu xa
Ny em người trong ta

Bờ xanh mu tc cũ
Nghing dng chiều ưu tư
Cnh o cn hương muộn
Seattle vo thu
Phan Lạc Giang ng
Ma thu

Ai một mnh vo thu
Em về phương vẫn nắng
Con phố di chờ mong
Con phố di xanh thắm
i mắt no mnh mng

Hm nay l vo thu
ường long lanh sương m
Ti đi hoi mi nhớ
Nhớ v cng lời ru
Ti một mnh vo thu

Lời em như tiếng ht
Lời ru lời em gọi
Lời em như trăng soi
Lời em cn trong ti

Cn em như my tri
Giấc thu đời tinh khi
Em ơi - ma thu đợi
Ring v em v ti

V em cn trong ti

* Phan Lạc Giang Ðông sinh năm 1940 tại Sơn Tây (em trai nhà thơ Phan Lạc Tuyên) cựu quân nhân, phục vụ trong ngành Chiến Tranh Chính Trị Không Quân (biên tập viên nguyệt san Lý Tưởng và Chính Huấn). Sang định cư tại Mỹ tháng 5/ 1994 (H.O . 23). Phan Lạc Giang Đông được giải thưởng thơ ở Huê Kỳ. Từ trần ngày 9 tháng 11 năm 2001 thọ 62 tuổi. Những thi phẩm đã xuất bản : Trở Mình (xuất bản năm 1965), Mười Lăm Năm Thi Ca Quân Đội Thơ Anh ngữ của Phan Lạc Giang Đông [distinguished member of The International Society of Poets] xuất hiện trên các tập Thi Tuyển: - Reaching Other Worlds - Horizons