T Mỡ
Mười Thương


Một thương tc lệch đường ngi,
Hai thương quần trắng, o mi, khăn san.
Ba thương hm sớm điểm trang,
Bốn thương răng ngọc hai hng trắng phau.
Năm thương lược Huế ci đầu,
Su thương lục ngả mu thanh thin.
Bảy thương lắm bạc nhiều tiền,
Tm thương động t nữ quyền giở ra.
Chn thương c vẫn ở nh,
Mười thương...thi để mnh ta thương mnh...

* Tú Mỡ tên thật là Hồ Trọng Hiếu sinh ngày 14/3/1900 tại Hà Nội . Ông làm thơ từ năm 1916. Sau khi đỗ bằng Thành Chung, Ông vào làm Sở Tài Chánh .Từ đó , Ông thấy những điều chướng tai gai mắt, Ông bắt đầu làm thơ trào phúng. Bài thơ hài hưóc đầu tiên là" Bốn cái mông của thầy Phán" . Năm 1932, Ông cùng Nguyễn Tường Tam sáng lập tờ báo trào phúng Phong Hóa .