Phạm Cao Hoàng
Nhớ Cúc Hoa

đất anh ở và rừng anh thở
sáng anh đi chiều lại trở về
rừng vi vút những đêm gió thổi
bóng anh chìm với bóng hư vô

đôi khi đứng bên triền đá dựng
anh hoang mang sợ núi đè mình
có khi thấy con chồn con cáo
anh giật lùi lòng thoáng hãi kinh

anh đi qua rừng cao qúa đỗi
anh đi về rừng qúa đỗi cao
anh thu mình như con sâu nhỏ
nằm rung rinh giữa đám lá rì rào

và buồn thảm ôi những chiều lặng lẽ
núi và anh thành hai kẻ đăm chiêu
núi ngó anh và anh ngó núi
núi đụng trời anh đụng nỗi đìu hiu

đất anh ở và rừng anh thở
qúa lâu ngày nên thấy hoang mang
anh sống dở và anh chết dở
giữa núi rừng cao ngất ngàn nămPHẠM CAO HOÀNG sinh năm 1949 tại Phú Thứ, Tuy Hòa, Phú Yên. Tốt nghiệp Đại Học Sư Phạm, dạy học qua các tỉnh Bình Thuận, Phú Yên, và Lâm Đồng. Hiện sống và làm việc tại tiểu bang Virginia, Hoa Kỳ.
Khởi viết từ năm 1969 và đến năm 1975 thì bị gián đoạn. Trước 1975, thơ Phạm Cao Hoàng thường xuất hiện trên các tạp chí văn học ở Sài Gòn: VĂN,BÁCH KHOA, VẤN ĐỀ, KHỞI HÀNH,THỜI TẬP, Ý THỨC,TUỔI NGỌC…
Định cư ở Hoa Kỳ từ năm 1999, bắt đầu viết trở lại và cộng tác với các tạp chí TÂN VĂN (California), THƯ QUÁN BẢN THẢO (New Jersey), DA MÀU (California)
Tácphẩm đã xuất bản: ĐỜI NHƯ MỘT KHÚC NHẠC BUỒN (Tập thơ, NXB Đồng Dao, Sài Gòn, 1972) TẠ ƠN NHỮNG GIỌT SƯƠNG (Tập thơ, NXB Đồng Dao, Sài Gòn, 1974) MÂY KHÓI QUÊ NHÀ (Tuyển tập thơ, nhà xuất bản THƯ ẤN QUÁN, Hoa Kỳ, 2010). Riêng MÂY KHÓI QUÊ NHÀ là một tuyển tập thơ chọn lọc, bao gồm một số bài viết trước 1975 và một số bài mới viết sau 1975.