Hà Bỉnh Trung
Ta muốn

Ta muốn yêu em cùng vũ trụ,
Thương thầm trong gió, nhớ trong mưa ;
Không ai biết rõ tình cao cả,
Chỉ một mình ta nhớ chuyện xưa .

Ta muốn nhìn riêng tà áo em
Đang cuồn cuộn gió nhẹ tung lên ;
Để ta ghi nhớ tình yêu dấu
Khi đã xa xôi bóng dịu hiền.

Ta muốn nhìn riêng trong khóe mắt
Những lời em chẳng thốt trên môi ;
Để ta ghi nhớ tình yêu dấu
Khi đã cùng em cách dặm trờị

Yêu nhau kín đáo như mưa gió
Càng được bền lâu như gió mưa .
Không ai biết rõ tình cao cả,
Chỉ một mình ta nhớ chuyện xưa .