Thêm một chiếc lá rụng
Thế là thành mùa thu
Thêm một tiếng chim gù
Thành ban mai tinh khiết ...

Dĩ nhiên là tôi biết
Thêm một lắm điều hay
Nhưng mà tôi cũng biết
Thêm một - phiền toái thay

Thêm một lời dại dột
Tức th́ em bỏ đi
Nhưng thêm chút lầm ĺ
Thế nào em cũng khóc

Thêm một người thứ ba
Chuyện t́nh đâm dang dở
Cứ thêm một lời hứa
Lại một lần khả nghi !

Nhận thêm một thiệp cưới
Thấy ḿnh lẻ loi hơn
Thêm một đêm trăng tṛn
Lại thấy ḿnh đang khuyết ...

Dĩ nhiên là tôi biết
Thêm một - lắm điều hay .


* Nhà báo, nhà thơ Trần Hòa Bình, giảng viên Phân viện Báo chí Tuyên truyền Hà Nội
còn được biết đến với cái tên Tầm Thư nổi tiếng