Huyền Kiêu
T́nh sầu

Xuân hồng có chàng tới hỏi
Em thơ, chị đẹp em đâu ?
Chị tôi tóc xơa ngang đầu
Đi bắt bướm vàng ngoài nội

Hạ đỏ vẫn chàng tới hỏi
Em thơ, chị đẹp em đâu ?
Chị tôi hoa trắng cài đầu
Đi giặt tơ vàng bên suối

Thu xám cũng chàng tới hỏi
Em thơ, chị đẹp em đâu ?
Chị tôi khăn trắng ngang đầu
Đi hát t́nh sầu trong núi

Đông xám lại chàng tới hỏi
Em thơ, chị đẹp em đâu ?
Chị tôi hoa phủ đầy đầu
Đă ngủ trong ḷng mộ tối

* Huyền Kiêu tên thật là Bùi Lão Kiều, sinh năm 1915 ở Hà Tây. Ông công tác ở chi hội văn nghệ Liên khu III. Sau khi các Hội Văn học - Nghệ thuật Việt Nam thành lập, ông công tác ở tạp chí Văn nghệ; Nhà xuất bản Văn học. Sau 1975, sống ở Thành Phố Hồ Chí Minh. Ông mất ngày 8/1/1995. Thi phẩm : Sang xuân (1960); Mùa cây (1965); Bầu trời (1976).