Nguyễn Tiến Cung
U Minh

Ta không thấy em từ lâu nay
Mùa mưa làm rừng đước dâng đầy
Trên cao gió hát như mây tóc
Tràm đứng như em một dáng gầy

Ta không thấy em một lần đi
Nước phèn vàng nhuộm quần trây di
Đạn nổ lùng bùng trong nòng ướt
Tình đã xa rồi ôi nhớ chi

Mỗi con lạch là nỗi xót xa
Mỗi giòng sông là mỗi tuổi già
Thành phố đâu đây hình mất dạng
Cuộc chiến già nua theo tiếng ca