Chân Không

Thiền sư Chân Không tên thật là Vương Hải Thiền (1046 - 1100), người làng Phù Đổng, huyện Tiên Du, mồ côi sớm, nhưng ham học. Năm 18 tuổi, đến nghe giảng kinh Pháp Hoa tại chùa Tịnh Lự, núi Đông Cứu, bắt đầu tỏ ngộ, đến tu ở núi Từ Sơn, nghiên cứu Thiền học. Được vua Lý Nhân Tông vời vào cung giảng kinh. Tuổi già, về quê dựng chùa Bảo Cảm. Mất ngày1 tháng 11 năm Canh Thìn (1100) hưởng dương 55 tuổi.Cảm hoài

Diệu bản hư vô nhật nhật khoa
Hoà phong xuy khởi biến sa bà
Nhân nhân tận thức vô vi lạc
Nhược đắc vô vi thuỷ thị gia

Tỏ nỗi lòng

Chân không diệu thể quanh ta
Làm nên mây thuận gió hoà nơi nơi
Phúc thiền ai cũng biết rồi
Hoa thiền nở giữa lòng người dễ không?

(Nguyễn Bá Chung dịch)