Huyền Quang

Huyền Quang (1254 - 1344 ) tn l L ạo Ti, người hương Vạn Tải, chu Nam Sch, lộ Lạng giang . Từ nhỏ , ng đ c khiếu văn chương, năm 21 tuổi đỗ đầu kỳ thi Hương, được bổ lm quan Ở Hn Lm Viện v nhận mệnh vua đn tiếp sứ Trung Quốc . Khi ng theo vua Trần Anh Tng đến cha Vĩnh Nghim ở huyện Phượng Nhn để nghe sư Php Loa giảng kinh , liền c muốn xuất gia . Sau đ mấy lần ng xin từ chức để đi tu , được vua Trần Anh Tng chấp nhận v giao cho sư Php Loa hướng dẫn . ng trở thnh vị tổ thứ 3 của dng thiền Trc Lm .ịa l tức sự

i dư cốt đột tuyệt phần hương
Khấu đp sơn đồng vấn đon chương
Th bả xuy thương ha thi thc
giao nhn tiếu lo tăng mang

Trước bếp l tức cảnh

Trẻ xm ni hỏi sch chương,
Liền tay , chẳng thắp thm hương...củi tn
Bếp l, ống thổi , no mang
Mặc ai cười lo sư gn đa đoan .

Ngọ thụy
Vũ qu kh sơn tịnh,
Phong lm giấc mộng lương .
Phản quang trần thế giới,
Khai nhn ty mang mang .

Giấc ngủ trưa
Tạnh mưa, ni lặng khe trong
Mộng ru gi mt rừng phong m đềm .
Hồng trần ngảnh lại m xem
Bừng con mắt dậy say nhn chứa chan .

Thạch thất

Bn gian thạch thất ha vn trụ
Nhất lĩnh xối y kinh tuế hn
Tăng tại thiền sng kinh tại n
L tn cốt đột nhật tm can

Nh trong vch ni

Nửa gian nh ngủ trong my,
Tn đng rt mướt, chẳng dy tấm chin.
Kinh trước n, sư giường thiền,
Lửa tn, tro lạnh, ngoi hin nắng hồng.

Yn Tử sơn am cư

Am bức thanh tiu lnh,
Mn khai vn thượng tằng .
Dĩ can Long ộng* nhật.
Do xch Hổ Kh** băng .
Bo chuyết v dư sch .
Ph suy hữu sấu đằng .
Trc lm đa tc điểu,
Qu bn bạn nhn tăng .

Ở trn am ni Yn Tử

Am thiền lẫn với khng trung,
Cổng n my trắng trập trng tầng cao .
ộng Rồng nắng qu cy so
M nơi Khe Hổ cn bao tuyết dy .
Vụng về khng chước mưu hay ,
Thn gi nương chiếc gậy my bước từ ...
Lũ chim rừng trc đ ư ?
Thảy đều quen mặt nh sư thanh nhn .

(Khu Văn Nguyễn Tấn Hưng dịch)