Minh Tr

Minh Trí thiền sư (? - 1196) họ Tô, trụ trì chùa Phúc Thành. Ban đầu lấy pháp hiệu là Thiền Trí, sau theo học sư Ðạo Huệ, nhờ tinh thông các kinh Viên Giác, Nhân Vương, Pháp Hoa nên được thầy đổi pháp hiệu là Minh Trí.TẦM HƯỞNG

Tùng phong thủy nguyệt minh,
Vô ảnh diệc vô hình.
Sắc thân giá cá thị,
Không không tầm hưởng thanh.

TÌM TIẾNG VỌNG

Gió cành thông, trăng lồng đáy nước
Bóng hình này lưu được bao lâu?
Sắc thân vốn dĩ c đu
Như tìm tiếng vọng giữa bầu hư không

(Khu Văn Nguyễn Tấn Hưng dịch)