Quang Tuấn
Cha cổ

Cheo leo ni thẳm ngt ngn cy
Cha cổ thm nghim ẩn mi gầy .
Nhập định , thp qun vng nắng phủ
Tham thiền , liu mặc trắng sương vy .
Hồi chung lắng đục trời mơ ấy
Tiếng m khơi trong ci mộng ny .
Vt cnh v ưu vo tỉnh thức
Theo chim về nh ngủ am my !

Ta là ai ?

Ta là ai giữa mênh mông bể khổ?
Có phải là cánh nhạn lạc bơ vơ .
Chân mây thẩm in bóng hình mờ tỏ
Ngoái lại nhìn, biến mất giữa hư vô !

Vào thiền

Tâm động tìm trăng chẳng thấy trăng
Gió lay sóng vỗ mặt hồ nhăn
Quên hồ, quên sóng tâm thanh tịnh
Liền thấy trăng thanh hiện nh vng !

Ngắn ngủi

Ông lão ngồi câu bên gốc khế
Mơ màng nhìn chiếc lá vàng rơi
Liền hỏi sao nhanh tàn úa thế ?
Lá rằng : Ông có khác gì tôi !

Luân chuyển

Ðông cỗi nhường Xuân trải gấm hoa
Nước nguồn trở lại giọt mưa sa
Trăng tròn gương cũ sau tuần khuyết
Mầm trẻ ngoi trên hạt giống già !

Chẳng còn chi

Ta vớt trăng vàng bên suối mơ
Góp thêm hương gió ướp hồn thơ
Xòe ra chỉ thấy hai tay trắng
Ngoãnh lại nhìn ta cũng bóng mờ !

Tâm niệm

Từng phút dè chừng : khẩu, ý , thân
An nhiên tự tại : dưỡng tinh thần
Xa lìa ái dục : tâm thanh tịnh
Hỷ xã từ bi : giải nghiệp trần

Gic ngộ

Ích kỷ, tự cao… chỉ biết mình
Bấy lâu ta sống quá buồn tênh :
Niềm vui thu gọn vòng tiền bạc
Hạnh phúc không ngoài chữ lợi danh .
Sực tỉnh, họcThiền nương Bát Nhã
Hết mê, cầu Đạo quán Tâm Kinh .
Rồi theo Bồ Tát sang bờ giác
Vượt bể trầm luân hưởng thái bình .