Thần Tú

Thần Tú (605-706), cũng được gọi là Ngọc Tuyền Thần Tú, là Thiền sư Trung Quốc, một trong những môn đệ xuất sắc của Ngũ tổ Hoằng Nhẫn. Theo truyền thuyết, Sư thua cuộc trong việc chọn người nối pháp của Hoằng Nhẫn và Huệ Năng được truyền y bát. Sư vẫn tự xem mình là người nối pháp của Hoằng Nhẫn và sáng lập Bắc tông thiền, một dòng thiền vẫn còn mang đậm sắc thái Ấn Độ với bộ kinh Nhập Lăng-già làm căn bản.
Kệ

Thân thị bồ đề thụ
Tâm như minh kính đài
Thời gian cần phất thức
Vật sử nhạ trần ai?

Kệ

Thân là cây bồ đề
Tâm là đài gương sáng
Luôn siêng năng lau chùi
Chớ để dính bụi trần.