Trần Quang Triều

Trần Quang Triều (1286-1325) l con trai cả của Trần Quốc Tảng, chu nội của Hưng ạo Vương Trần Quốc Tuấn. Năm 14 tuổi được phong tước Văn Huệ Vương. Ti cả văn lẫn v, tuy nhin ng khng ham cng danh ph qu, khi vợ mất ng đ c muốn co quan về. Cuối cng được về ẩn cư nơi am Bch ộng, gần cha Quỳnh Lm, nay thuộc huyện ng Triều, tỉnh Quảng Ninh, lập ra thi x Bch ộng xướng họa cng cc bạn thơ như Nguyễn Sưởng, Nguyễn Trung Ngạn... Năm 1324 vua Trần Minh Tng triệu ng ra gnh vc việc nước, nhưng chẳng được bao lu th mất. Tc phẩm của ng cn tập Cc ương Di Cảo đ thất lạc, hiện chỉ cn một t bi thơề Gia Lm tự

Tam khi oa gic mộng
Bộ l đo thiền đường
Xun vn hoa dung bạc
Lm u thiền vận trường
Vũ thu thin nhất bch
Tr tịnh nguyệt phn lương
Khch thứ tăng v ngữ
Tng hoa mn địa hương .

ề thơ nơi cha Gia Lm

Hư danh lng thấy ho huyền
Lng lng dạo bước cửa thiền viếng thăm
Mỏng manh hoa sắc tn xun
Rừng su ve đ vang ngn điệu sầu
Tạnh mưa trời biếc một mu
nh trăng tỏa mt mặt ao sng ngời
Khch đi, sư cũng biếng lời
ất dng thơm ngt một mi hoa thng .

(Khu Văn Nguyễn Tấn Hưng dịch)