Trương Hán Siêu

Trương Hán Siêu (? - 1354) tự là Thăng Phủ, hiệu là Độn Tẩu, người làng Phúc Thành, huyện Yên Ninh, lộ Trường Yên, vốn là môn khách củu Hưng Đạo Vương. Tính cương nghị, học vấn uyên thâm, làm quan trải 4 đời vua Trần (Anh Tông, Minh Tông, Hiến Tông, Dụ Tông) đến chức tham tri chính sự . Năm 1353 được cử đi trấn thủ Hóa Châu . Năm sau Ông cáo bệnh xin về, được chuẩn y, nhưng chưa về đến kinh đô th́ chết, vua truy tặng chức Thái Bảo . Ông là tác giả bài Bạch Đằng Giang phú nổi tiếng và cùng soạn sách Hoàng Triều Đại Điển với Ông Nguyễn Trung Ngạn. Hiện c̣n lại 3 bài văn và một số bài thơ .Dục thúy sơn khắc thạch

Sơn sắc chính y y ,
Du nhân hồ bất quy ?
Trung lưu quang tháp ảnh ,
Thượng giới khải nham phi .
Trần thế như kim biệt .
Phù sinh ngộ tạc phi .
Ngũ hồ thiên địa khoát
Hảo phóng cựu ngư ky .

Khắc đá núi Dục Thuư

Xanh xanh sắc núi đợi chờ ,
Cớ sao du tử c̣n chưa trở về ?
Long lanh bóng tháp in kề ,
Cửa hang mở lối mây che thượng tầng .
Ḷng ta đă sạch bụi trần,
Phù sinh, nay tỏ nẻo lầm lạc xưa .
Mênh mông sóng nước Ngũ Hồ ,
Hăy t́m phiến đá ven bờ buông câu .

(Khuê Văn Nguyễn Tấn Hưng dịch)