Từ Lộ

Thiền sư Từ Lộ tên thật là Từ Ðạo Hạnh (? - 1117) người làng An Lãng (?), không rõ năm sinh. Được Thiền sư Sùng Phạm ở chùa Pháp Vân khai ngộ. Sau, đến trụ trì chùa Thiền Phúc núi Phật tích. Nổi tiếng tài cao và y thuật siêu việt. Mất vào khoảng năm 1100 (có bản chép năm Đinh Dậu, niên hiệu Hội Tường Đại Khánh thứ 8, tức năm 1117). Cuộc đời Thiền sư có nhiều giai đoạn huyền bí.Hữu Không

Tạc hữu trần sa hữu
Vi không nhất thiết không
Hữu, không như thuỷ nguyệt
Vật trước hữu không không.

Có và Không

Có thì có tự mảy may
Không thì cả thế gian này cũng không
Kìa xem bóng nguyệt lòng sông
Ai hay không có, có không là gì?