Vũ Hong Chương




Nguyện cầu

Ta cn để lại g khng?
Ka non đ lở, ny sng ct bồi
Lang thang từ độ lun hồi
U minh nẻo trước xa xi dặm về
Trng ra bến hoặc, bờ m
Nghn thu nửa chớp, bốn bề một phương
Ta van ct bụi bn đường
D nhơ, d sạch đừng vương gt ny
ể ta trn một kiếp say
Cao xanh liều một cnh tay nu trời
Ni chi thua được với đời
Quản chi những tiếng ma cười đm su
Tm hương đốt nn linh sầu
Nhớ qu dằng dặc ta cầu đ thi
m no ta trở về ngi
Hồn thơ sẽ hết lun hồi thế gian
Một phen đ nn cung đn
Nghĩ chi cn mất, hơi tn thanh m.