Bắn cung
( Akarna Dhanurasana )


Ngồi bẹp trên đất với hai chân chụm lại
và thẳng ra phía trước .
Giữ lưng và đầu thẳng . Hít sâu vào .
Thở ra và dùng ngón tay phải
chạm vào ngón chân phải .
Ngón tay trái chạm vào ngón chân trái .
Hít vào . Kéo chân phải lên phía tai phải .
Thở ra . Trở về thế ngồi đầu tiên .
Làm lại với chân trái .