Hông giản
(Ardha Chandrasana I )


Ðứng thẳng thế trái núi .
Chụm các ngón tay của hai bàn tay lại . Hít vào .
Ðưa tay và xương sống thẳng lên.
Thở ra và nghiêng người về phía trái .
Giữ đầu và tay thẳng với thân mình .
Tập lại về phía phải .