Châu chấu
(Ardha Shalabhasana)


Nằm úp mặt xuống . Càm chạm đất .
Tay nằm dọc hai bên hông .
Hai bàn tay thẳng đứng với mặt đất .
Hít vào Xong thở ra . Nhấc chân trái lên .
Ðầu gối thẳng và bàn chân thẳng .
Sức nặng chịu trên hai bàn tay và đầu gối chân kia .
Hít vào và từ từ hạ chân xuống .
Tập lại với chân bên phải .