Góc phẳng
( Baddha Konasana )


Ngồi xuống và kéo hai bàn chân sát vào nhau .
Ngồi thẳng lưng . Bắp đùi và chân sát đất .
Chấp hai bàn tay và siết chặt vào hai bàn chân .
Hít thở nhẹ nhàng .