Con ếch
(Bhekasana )


Ðứng thẳng . Chấp hai bàn tay lại .
Chân dang ra vừa tầm
và đứng thành góc 45 độ.
Hít vào . Thở ra và ngồi xuống .
Giữ lưng thẳng .
Hai cùi chỏ nằm bên trong hai đầu gối .
Giữ tư thế nầy vài phút . Thở bụng .
Hít vào . Trở về thế đầu tiên . Thở ra .
Lập lại từ 3 , hoặc 4 lần .