Cây gậy
( Dandasana )


Ngồi thẳng .
Hai chân đưa thẳng ra và chụm lại .
Hai bàn chân để ngửa thẳng lên trên .
Hai bàn tay nắm úp trên mặt đất .
Kéo cao cột sống . Hít thở nhẹ nhàng .