Cy cung
( Dhanurasana)


Nằm sấp xuống đất .Trán chạm đất .
Hít vào . Cong đầu gối ngược lên .
Ðưa hai tay nắm hai cườm chân . Thở ra .
Hít vào . Nhấc đầu và ngực lên cao . Ðồng thời kéo hai chân vào .
Nhấc bắp vế lên khỏi mặt đất .
Hít , thở sâu 3 lần . Thư giản vài giây .
Tiếp tục tập lại .