ộc cước
( Ekapadasana )


Ðứng thẳng thế trái núi .
Mắt nhìn thẳng về trước .
Hít vào . Ðưa hai tay thẳng về trước
song song với mặt đất .
Thở ra
và đưa chân phải thẳng ra phía sau .
Giữ thế nầy vài giây . Hít thở nhẹ nhàng .
Trở về thế đứng. Làm lại với chân trái .