Cái cày
(Halasana)

Nằm thẳng lưng .Hai chân khép lại . Hai tay xuôi xuống vai . Hai bàn tay úp xuống đất .
Hít vào đồng thời đưa hai chân lên cao .
Thở ra .
Hít vào đồng thời đưa hai chân qua khỏi đầu . Nhấc hông lên cao . Có thể đưa hai tay lên chịu vào hông . Thở ra .
Hạ hai chân xuống đất phía sau đầu . Nếu người không dẽo chỉ cần đưa hai chân lên cao.
Giữ thế nầy trong vài giây .
Hít vào . Thở ra . Từ từ nhấc hai chân lên và đưa chân trở về vị trí cũ .
Có thể đưa hai tay chịu vào hông . Nhớ thở ra trong khi hạ chân xuống .
Nhắm mắt lại , hít thở vài cái thật sâu .
Tập lại vài lần .