Vũ vương
( Natarajasana )


Ðứng thẳng thế trái núi .
Hít vào và cong chân trái ra sau
dùng tay trái kéo chân lên .
Ðồng thời đưa tay phải thẳng về trước .
Nghiêng người về phía trước .
Giữ thế nầy vài giây . Hít thở nhẹ nhàng .
Trở về thế đứng thẳng .
Làm lại với chân phải .