Tay giản
( Parvatasana )


Ngồi xếp bằng thoải mái .
Các ngón tay của hai bàn tay chụm lại .
Hít vào và đưa hai tay lên khỏi đầu .
Cùi chỏ và tay nằm phía sau tai .
Thở ra và hạ hai tay xuống ở phía sau đầu .
Hít vào và ưởn ngực lên . Thở ra .
Hít vào và kéo hai tay lên khỏi đầu .
Thở ra và hạ hai tay thẳng trước ngực .
Hít vào và kéo hai tay vào sát ngực .
Thở ra và đưa hai tay ra ngoài .
Hít vào và đưa hai tay lên cao .
Thở ra va từ từ hạ hai tay xuống hai bên hông .