Gió lộng
(Pavana Muktasana )


Nằm ngửa trên đất . Hai tay và hai chân duỗi thẳng .
Hít vào . Cong đầu gối trái lên.
Chấp hai bàn tay ở đầu gối và kéo đầu gối lên .
Giữ hơi thở vài giây . Thở ra .
Nhấc lưng, vai và đầu lên khỏi đất .
Giữ hơi thở vài giây . Hít vào và trả lưng, vai , đầu trở xuống đất .
Giữ hơi thở vài giây . Thở ra và hạ chân trái xuống đất .
Nằm nghỉ vài giây . Làm lại lần thứ hai với chân phải .