Ðứng dạng chân
(Prasarita Padottanasana )


Hít vào .
Chống nạnh hai tay , bước chân trái ra xa .
Thở ra . Ðưa hai tay xuống đất .
Hít vào . Ngó lên trên .
Thở ra . Hạ đầu xuống đất .
Hít vào . Ngước đầu lên .
Thở ra . Giữ thế nầy vài giây .
Hít vào . Trở về tư thế đầu tiên .