Bồ câu
(Rajakapotasana )


Hít vào . Thế quỳ .
Ðưa chân trái thẳng ra sau
để đầu gối chạm hẳn xuống đất .
Thở ra . Ngước mặt nhìn lên trên .
Chống hai tay xuống đất cạnh đầu gối phải .
Giữ hơi thở vài giây . Trở về thế quỳ .
Làm lại với chân phải .