Ngược đầu
( Salamba Sirsasana )


Thắt chặt các ngón hai bàn tay lại .
Cùi chỏ sát đất .
Cúi đầu . Hai bàn tay ép sát đầu .Hít vào .
Thở ra . Chỏng đầu lên . Hít vào .
Thở ra và búng hai chân thẳng lên cao .
Hít vào và đưa thẳng hai chân lên trời .
Lấy thăng bằng . Chịu sức nặng ở đầu .
Giữ tư thế nầy vài giây .
Thở ra và từ từ hạ chân xuống .