Cy cầu
( Sethu Bandhasana )


Nằm ngửa xuống đất . Hít vào . Cong hai đầu gối lại .
Hai bàn chân thẳng đứng
với mặt đất .
Thở ra . Ðưa hai tay lên đầu
và để nằm xuống đất .
Ưởn người lên cao .
Giữ hơi thở vài giây .
Thở ra nhẹ nhàng
và đưa người trở xuống .