Khúc Long
(Supta Virasana)


Nằm thẳng, không gối đầu, hai tay để xuôi
và sát hai bên suờn .
Hítvào .Ðưa hai tay lên khỏi đầu và chấp hai bàn tay lại . Mắt nhìn lên trên .
Hai chân kéo thẳng ra .
Hai bàn chân thẳng đứng .
Thở ra . Từ từ co hai chân lên gần bụng . Ưỡn bụng lên cao, càng cao càng tốt,
hít thở như trên chừng 10 lần.
Sau đó, co hai chân lên ngực , dùng hai tay ôm chặt lấy hai đầu gối, đồng thời ngững đầu lên và ép càm vào ngực. Thở hết hơi ra .