Ngồi dạng chân
(Upavishta Konasana)


Ngồi và banh hai chân ra trước mặt , sát mặt đất .
Cong hai đầu gối lại
và đưa hai bàn chân chụm vào nhau .
Ngồi thẳng lưng . Nhìn lên trên . Hít vào .
Thở ra . Hít vào .
Cúi đầu xuống hai bàn chân . Thở ra . Nín thở .
Từ từ hít vào đồng thời nhấc đầu lên .
Dang chân phải ra , tay nắm lấy ngón chân cái kéo vào . Thở ra và ngưng lại vài giây .
Hít vào .Tiếp tục với chân trái .
Thở ra và ngưng lại vài giây .
Hít vào . Thở ra . Kéo hai bàn chân chụm lại vào nhau .
Hít thở vài cái thật sâu .
Lập lại 3 hoặc 4 lần .