Lạc đ
( Ushtrasana )


Quỳ gối . Hai chân và bàn chân chạm nhau .
Chống hai tay lên hông .
Hít vào và ngửa đầu ra sau .
Thở ra đồng thời đưa một tay
xuống gót chân .
Kéo giản người ra sau .
Hít vào và kéo thẳng lưng lại .
Tập lại với tay bên kia .