Cái ghế
( Utkatasana )


Tư thế giống như đang ngồi trên ghế .
Ðứng thẳng thế trái núi .
Hít vào . Hai tay đưa thẳng lên khỏi đầu .
Lòng bàn tay quay vào nhau .
Thở ra . Cong hai đầu gối lại .
Giữ tư thế nầy trong vài giây .
Hít thở nhẹ nhàng .